Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kvíček

Základní informace
Alternativní název:Malý Kvíc
Historické zařazení:Slánský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Lidický dvůr (3,2 km), Pchery (4,2 km), Královice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1316 ...Wyeczemil de Quiczie...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kvíček, Slánský kraj

Jakub a Havel bratří z Tuchlovic drží dvůr v Malém Kvíčku (Malé Kvíci) u města Slaného. Kv. S. S. 1542: Jan, Jakub a Havel přiznali se k svému majetku. R. 1519 Kateřina ze Slaného otci jejich Matoušovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kvíček/Malý Kvíček, Slánský kraj

p. Matěj a Havel strejci z Tuchlovic a na Malém Lvicku (zápis uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kvíček, Slánský kraj

Anežka Tuchlovská z Waškobr platí berni ze dvora (neuvedena topografie), 3 komínů a 1 pacholka
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kvíček/Kvíc, Slánský kraj

Anežka Tuchlovská z Vaškobrh (Oškobrh - vdova drží po Matěji Tuchlovském dvůr Kvíc)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!