Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Lužec n. Cidlinou

Základní informace
Alternativní název:Lužec
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Žabí Lhotka (1,7 km), Vlkov nad Lesy (2,2 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Lužec n. Cidlinou/Lužec, Hradecký kraj

Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratří vlastní oznámili, že drží dvůr ve vsi Lužci po předcích svých, který sobě pokládají 300 kop míš. Na to ukázali výtah od desk od Jiříka Welika, znějící v tato slova: V kvaternu, kdo sobě sami kladou, léta L v pondělí po sv. Kedrutě, Pavel, Vavřinec, Šimon a Prokop bratři vlastní dědiníci z Lužce oznámili před úředníky pražskými, že dědictví svého v Lužci, dvoru svobodného, na kterémž sedí sami, s dědinami, lukami i se vší zvoli, což k tomu přistoupí, tu plným panstvím tak a v témž plném právě, v týchž mezích a hranicích, v nichž dědictví záleží, že toho všeho nadepsaného dědictví v pokojném držení a užívání předkové jejich podle rejstříku Sexto Planae a Secundo Andreae, kdež Matyáš z Lužce a Machna z Kočkovic prodávají Prokopovi z Lužce, dědu jejich, a oni po otci svém od 27 let bez naříkání (v držení) byli a posavad jsou, a to zase sobě a dědicům svým podle nového o dskách nařízení a vyzdvižení v tato registra vložiti a vepsati jsou dali; stalo se léta a dne svrchu psaného.
Kteréžto svobodství J. M. C. odvádělo berni na hrad pražský až do vyjití léta 1565. Dále zůstává z téhož svobodství J. M. C. berně výše psaných let: (Uvádějí se dlužné berně 1566 – 1595.) Tohoto se svobodectví pojal pan Václav z Vchynic a z Tetova k panství Chlumeckému a prodal je sedláku.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Lužec n. Cidlinou/Lužec, Hradecký kraj

Pavel svobodník z Lužce
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Lužec n. Cidlinou/Lužec, Hradecký kraj

Kateřina vdova z Lužce
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!