Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Malá Chmelná

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Vrabcov (4,6 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Malá Chmelná, Prácheňský kraj

Tomáš Malochmelenský
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Malá Chmelná, Prácheňský kraj

Tomáš Malochmelenský
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Malá Chmelná, Prácheňský kraj

Tomáš Malochmelenský platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Malá Chmelná, Prácheňský kraj

Šimon Petr Pretlík
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Malá Chmelná, Prácheňský kraj

Schüttenhofer (sušický) Stadtgemeinde (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!