Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Radslavice

Základní informace
Alternativní název:Raclavice
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Mlékovice (0,6 km), Ouštice (2,2 km), Chvojínek (3,9 km), Loutí (4,2 km), Vysoký Újezd (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Radslavice, Vltavský kraj

1. svobodství: Matěj, Václav, Blažek a Šimon bratři z Radslavic drží dvůr ve vsi Radslavicích, ½ míle od Neveklova.
2. svobodství: Mandalena z Radslavic drží dvůr ve vsi Radslavicích u samého Tloskova.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Radslavice, Vltavský kraj

3 svobodství - Václav svobodník z Radslavic, Mandalena Brožová svobodnice z Raclavic, Marta z Raclavic svobodnice manželka pozůstalá po někdy Blažejovi z Přibyšic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Radslavice, Vltavský kraj

2 svobodství - David Ctibor (neuvedena topografie), Jan Ctibor z Radslavic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Radslavice, Vltavský kraj

2 svobodství - (David) Ctibor z Radslavic (psán 2x), Jakub Ctibor (? bez udání místa)
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Matěj, Václav, Blažek a Šimon bratři z Radslavic (1550) — Václav svobodník z Radslavic (1557).
  • Mandalena z Radslavic (1550) — Mandelina Brožová, svobodnice z Raclavic (1557).

Kromě toho je v berním rejstříku z r. 1603 zapsán svobodník Jan Ctibor z Radslavic.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!