Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Saběnice

Základní informace
Historické zařazení:Žatecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Havraň (0,9 km), Vysoké Březno (2,2 km), Lišnice (3,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1281 ...Vlschek (Vlček) de Sabenitz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Saběnice, Žatecký kraj

1. svobodství: Štěpán Heralt ze Saběnic.
2. svobodství: Matěj Bušek drží dvůr ve vsi Saběnicích.
3. svobodství: Václav ze Saběnic drží dvůr ve vsi Saběnicích.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Saběnice/Sabenice, Žatecký kraj

2 svobodné dvory - Jakub Lympacher, Václav Zeman
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Saběnice, Žatecký kraj

Brixer (mostecký) Stadtgemeinde (dvůr), Zuzana Máslová (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!