Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sedlečko (u Veliše)

Základní informace
Alternativní název:Keharovo Sedlečko
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Veliš (1,7 km), Vestec (u Zvěstova) (2,4 km), Čelivo (3,6 km), Březina (u Domašína) (4,0 km), Dub (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

p. Václav Maceška [Mačeška] z Peclinova a v Sedlečku (uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

2 svobodství - p. Václav Maceška z Pecliňovce a v Sedlečku (stav rytířský) (platí berni z 1 mlýnského kola a 1 poddaného), Václav Valoušek (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

Václav Valoušek v Sedlečku
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

Václav Macoška (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

2 svobodství - Václav Maceška z Pecínovce, Václav Kehar ve vsi Sedlečku, každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost (nesprávně ji ale řadí do Pecínova):

  • Václav Maceška z Pecliňovce a v Sedlečku, zapsaný mezi stavem rytířským KO (1603) — Václav Macoška, ale už mezi svobodníky (1615) — Václav Maceška z Pecínovce (1620).

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Sedlečko (u Veliše)/Sedlečko u Nesper, Kouřimský kraj

1 dvůr drží Vít, Andreas a Matěj Doubek, další rozsahem celý 1 dvůr Jiřík Vesecký a Kejhar
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

4 dvory - Matěj Mareška, Matěj Procházka, Václav Vesecký, Jiřík Kejchan.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

František Vesecký (usedlost č.p. 1), Pavel Procházka [Procháska] (chalupa č.p. 4), Jan Vondrák (usedlost č.p. 5), Jakub Procházka [Procháska] (usedlost č.p. 6), Vojtěch Madlo (usedlost č.p. 7), Ignác Procházka [Procháska] (usedlost č.p. 8), Marie Josefa hraběnka von Auersberg (dvůr - přidružen k velkostatku Vlašim), obecní chalupa (č.p. 9).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!