Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sedlečko (u Veliše)

Základní informace
Alternativní název:Keharovo Sedlečko
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Veliš (1,7 km), Vestec (u Zvěstova) (2,4 km), Buchov (3,6 km), Čelivo (3,6 km), Dub (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1440 ...Ctibor řečený Maceška z Pecínova ... dvůr v Sedlečku...

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

p. Václav Maceška [Mačeška] z Peclinova a v Sedlečku (uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

2 svobodství - p. Václav Maceška z Pecliňovce a v Sedlečku (stav rytířský) (platí berni z 1 mlýnského kola a 1 poddaného), Václav Valoušek (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

Václav Valoušek v Sedlečku
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

2 dvory - Václav Macoška (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora, Václav Kehar, svobodník v Sedlečku
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

2 svobodství - Václav Maceška z Pecínovce, Václav Kehar ve vsi Sedlečku, každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Sedlečko (u Veliše)/Sedlečko u Nesper, Kouřimský kraj

1 dvůr drží Vít Andreas a Matěj Doubek, další rozsahem celý 1 dvůr Jiřík Vesecký a Kejhar
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

4 dvory - Matěj Maceška [Mareška], Matěj Procházka, Václav Vesecký, Jiřík Kehar [Kejchan].
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Sedlečko (u Veliše), Kouřimský kraj

František Vesecký (usedlost č.p. 1), Pavel Procházka [Procháska] (chalupa č.p. 4), Jan Vondrák (usedlost č.p. 5), Jakub Procházka [Procháska] (usedlost č.p. 6), Vojtěch Madlo (usedlost č.p. 7), Ignác Procházka [Procháska] (usedlost č.p. 8), Marie Josefa hraběnka von Auersberg (dvůr - přidružen k velkostatku Vlašim), obecní chalupa (č.p. 9).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!