Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sedlec (u Lešišova, zaniklá ves)

Základní informace
Alternativní název:Horní Sedlec
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:zaniklá ves u Lešišova, pozůstatky v pomístním názvu kusu lesa.
Svobodství v okolí:Sedlečko (u Lešišova, zaniklá ves) (0,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je snad z roku 1454 ...Amcha de Sedlcze (vendit) hered. suam in Mirzeniczi et in Otiessynie...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Sedlec (u Lešišova, zaniklá ves), Prácheňský kraj

Burian ze Sedlce drží dvůr ve vsi Sedlci, ½ míle od Velhartic.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Sedlec (u Lešišova, zaniklá ves), Prácheňský kraj

Burjan svobodník v Sedlecku
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Sedlec (u Lešišova, zaniklá ves)/Hořejší Sedlec, Prácheňský kraj

Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Sedlec (u Lešišova, zaniklá ves)/Hořejší Sedlec, Prácheňský kraj

Jan Sedlecký z Hořejšího Sedlce
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: J. Vaniš uvádí Sedlec coby Sedlice a situuje je zhruba k Horám Matky Boží, A. Profous správně coby dvůr do blízkosti Lešišova.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!