Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Krasovice-Krasejovka

Základní informace
Alternativní název:ves Krasejovská
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:J. Vaniš, A. Profous i E.Krajník směřují ves do Krasejovky u Č. Krumlova, což ale není „½ míle od Vlašimě“, a chybí zde jakákoli souvztažnost s panstvím Skuhrovských. Zatím ponechávám nevyřešeno a prolnuto s Krasovicemi z Kouřimského kraje.
Svobodství v okolí:Krasovice (0,1 km), Mlýnce u Načeradce (zaniklá ves) (2,0 km), Skalkov (2,7 km), Dub (2,9 km), Pravonín (4,2 km), Malovidy (4,4 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Krasovice-Krasejovka, Bechyňský kraj

Bican a Pavel, bratři z Krasejovky.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Krasovice-Krasejovka, Bechyňský kraj

V KSv 1: Jan Bican i na místě bratří svých nedílných jménem Šebestiana, Alexyho, Antonie a Diviše drží dvůr ve vsi Krasejovské, ½ míle od Vlašimě. Týž Jan jest dědičný pana Skuhrovského a před několika léty pode pánem usedlý ve vsi Labech a ještě za držení Táborských téže vsi Lab.
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!