Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Rudoltice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Braštice (1,8 km), Podmaršovice (2,5 km), Strnadice (3,6 km), Pohoří (u Strnadic) (3,9 km), Zahořany (4,2 km), Tikovice (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1318 ...possessores in Rudolticz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Rudoltice, Kouřimský kraj

1. svobodství: Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými drží dvůr poplužní, krčmu, grunt Kovářovský ve vsi Rudolticích u Votic a ve vsi Strnadicích u Votic „jednoho člověka“. Kvat. trh. 1543: Jan, Mikuláš a Uršila z Rudoltic Janovi Valšovi z Rudoltic. Kvat trh. 1542: Jan a Jakub synové někdy Jana Valaty Janovi Valšovi. Kv. S. S. 1543: Jan Valha (Valeš) z Rudoltic sám sobě obnoviti dal. Kvat. trh. 1542: Václav z Vibičina (Vrbětína?) prodal Janovi Valšovi. Též Petr oznámil, že přikoupil jednoho člověka ve vsi Brašticích.
2. svobodství: Petr Píšů v Rudolticích dvůr. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova v Rudolticích dvůr, na kterém sedí Petr syn její, sobě a synům svým společně klade.
3. svobodství: Mikuláš Mašků z Rudoltic drží dvůr poplužní ve vsi Rudolticích. Kvat. menší zápisný 1543: Voršila ze Lhoty Janovi a Mikulášovi.
4. svobodství: Václav Svašek z Rudoltic drží dvůr poplužní s manželkou svou ve vsi Rudolticích. Kv. S. S. 1543: Anna z Čečkova dvůr v Rudolticích, na kterém sama sedí, sobě a Václavovi manželi svému.
5. svobodství: Bohuslav Petrů v Rudolticích.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Rudoltice, Kouřimský kraj

3 svobodství - Petr Valsa, dědiník v Rudolticích (+ 1 poddaný); Václav z Rudoltic a Jiřík, Václav synové a bratři vlastní Valsové a Jan nebožtíka Petra syn z Rudoltic; Mikuláš dědiník v Rudolticích
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Rudoltice, Vltavský kraj

4 svobodství - Bohuslav Pyšně v Rudolticích, Jan Svašek v Rudolticích (2x), Jan Valsa z Rudoltic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Rudoltice, Vltavský kraj

3 svobodství - Bohuslav Pešů z Rudoltic, Jan Svašek z Rudoltic, Jan Valsa z Rudoltic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Rudoltice, Vltavský kraj

4 dvory - Jan Maršů z Rudoltic platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Mikuláš Svašek (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora, Jan Valsa z Rudoltic platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Vavřinec Bohuslav v Rudolticích platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Rudoltice, Vltavský kraj

5 svobodství - Anna Bohuslavka v Rudolticích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Maršů z Rudoltic platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Mikuláš Svašek (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Valša (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora a 1 mlýnského kola, Vavřinec Bohuslav v Rudolticích platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Rudoltice, Vltavský kraj

Jiřík Lhoták (+ chalupu Kolářovskou), Pavel Maršů, Václav Skydánek.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Rudoltice, Berounský kraj

František Hennewarth, I.U.D. (pozemky - přidruženy k velkostatku Tvoršovice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!