Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Těchlovice

Základní informace
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1342 ...Vlricus, summus magister ... cruciferorum, ...(curiam) in Techlowicz iure (theuton. exponit)...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Těchlovice, Plzeňský kraj

Jiřík Zemek, Jan Suchej, Matěj Urbanů z popluží svobodného (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Těchlovice, Plzeňský kraj

3 svobodství - Šimon Hurt (v Těchlovicích, psán i v kraji Prácheňském), Matěj Urbanovic a Adam Vlk (svobodníci v Těchlovicích), Zemek v Těchlovicích (psán v kraji Prácheňském);
potom zopakován „Jan Suchej, Matěj Urbanů a Jiří Zemek z popluží svobodného“ (bez topografie)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Těchlovice, Plzeňský kraj

2 dvory - Adam Vlk a Matěj Urbanovic (neuvedena topografie) platí společně berni z 1 dvora, Jakub Zemek s Voršilou Hurtovou v Těchlovicích taktéž
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Těchlovice, Plzeňský kraj

2 svobodství - Jakub Zemek s Voršilou Hurtovou v Těchlovicích platí berni za 1 svobodný dvůr, Matěj Urbanovic a Adam Vlk z Těchlovic platí berni za 1 svobodný dvůr
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Těchlovice, Plzeňský kraj

původně snad 1 svobodství na 4 díly - Ondřej Zemek, Eliáš Filkšerer, Kateřina Vlková, Václav Forter
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Těchlovice, Plzeňský kraj

František Josef Lippert (dvůr č.p. 1), Jakub Möstel (usedlost č.p. 2), dědictví po Václavu Křížovi (dvůr č.p. 9), dědictví po Matěji Křížovi (dvůr č.p. 10), Jan Weschta (usedlost č.p. 11), Petr Rataj (dvůr č.p. 27), Josef Křelovec (dvůr č.p. 32).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!