Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Třebeč

Základní informace
Alternativní název:Stříboz, Velký Třebeč
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Bukvice (3,0 km), Čeřejov (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1364 ...pleb. ... in Budways (vendit cens.) in villa Trziewcz, ... laneum in Trzewcz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Třebeč, Bechyňský kraj

Vítek, Petr a Dura děvečka, bratří a sestry, drží dvůr po Janovi z Velkého Třepice otci svém ve vsi Stříbozi (jinde: Střebci, správně Třebči). Kvat. osobního přiznání 45: Kuba z Velkého Třepice sám sobě klade v Třebci dvůr.
přejít na záznam v soupisu

Nezletilí sirotci po nebožtíkovi Petru Koubovi (sic!), Vítek, Petr, Dorota a Ludmila, jsou nejpozději od roku 1555 do roku 1565 ve sporu se svým strýcem, který usurpoval jejich majetek, majestáty i listiny na svobodství. Spor zjevně dopadl ve prospěch Petra Kouby mladšího a jeho sourozenců.1)

Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Petr Kouba ve Velkém Třebči - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

Zdroj
1) Čapek, František Josef. Melichar Reichenauer, správce svobodníků na Budějovicku. In Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978, roč. 15, č. 2., s. 230—231.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!