Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Třebeč

Základní informace
Alternativní název:Stříboz, Velký Třebeč
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Bukvice (3,0 km), Čeřejov (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Třebeč, Bechyňský kraj

Vítek, Petr a Dura děvečka, bratří a sestry, drží dvůr po Janovi z Velkého Třepice otci svém ve vsi Stříbozi (jinde: Střebci, správně Třebči). Kvat. osobního přiznání 45: Kuba z Velkého Třepice sám sobě klade v Třebci dvůr.
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Petr Kouba ve Velkém Třebči - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2020 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!