Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Věvrov

Základní informace
Alternativní název:Vebrov
Historické zařazení:Plzeňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pocinovice (2,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1379 ...Vyewrow plurium, Bern. Plz...

Roku 1550 obnovila vklad na poplužní dvůr ve Věvrově Barbora, dědinice ze Svinné1).

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Věvrov, Plzeňský kraj

Jiřík Věvrovský ve Věvrově na Horšovotýnsku (2x)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Věvrov/Vebrov, Plzeňský kraj

2 svobodné dvory ve Věvrově a Pocinovicích drží Matouš Singer (1½) a Ludvík Crahmer (½) - uvedeno dohromady
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Věvrov, Plzeňský kraj

manželé Platzerovi (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!