Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vlásenice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Udiny (0,9 km), Býšov (zaniklá ves u Jistebnice) (1,5 km), Jistebnice (3,4 km), Balkova Lhota (3,4 km), Smrkov (4,6 km), Nehonín (4,6 km), Kamenná Lhota (4,8 km), Svrabov (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1383 ...Nicolaus dictus Rot de Wlassienyczie...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vlásenice, Bechyňský kraj

Mikuláš Hromada drží dva dvory ve vsi Vlasenici a mlýn tamtéž + jeden dvůr kmetcí s platem v Údími do r. 1553, pak Jan Hromada do 1562. Ten potom odprodal část z téhož svobodství panu Fridrichovi Doudlebskému z Doudleb a na Nadějkově, po roce 1571 pak ostatek tohoto svobodství panu Bohuslavovi Malovci a na Kostelci.
Jan Bohuslav Malovec z Malovic a na Kostelci drží část téhož svobodství a zůstal dlužen od 1572.
Frydrych Doudlebský z Doudleb drží zbytek a dlužen zůstal od 1570.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vlásenice, Bechyňský kraj

Jan Hromada z Vlasenice
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!