Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vrdy

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Červený Mlýn (Dolní Bučice) (1,0 km), Zaříčany (4,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1307 ...Pesko de Wrd...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vrdy, Čáslavský kraj

Jakub z Vrdů drží dvůr ve vsi Vrdech po manželce své, ½ míle od Čáslavi. Výtah z desk: Jan z Vrdů přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své ve Vrdech dvůr s půldruhým lánem dědiny a dva podsedky s platem s dědinami i se vší zvolí k tomu příslušející prodal Václavovi řečenému Garptych z Uherska. Kterému v dsky kladení nejjasnější kníže a pán Jiří, český král, ráčil dáti přivolení. Posel k dskám byl Vilém mladší z Ryzmberka a na Rábí. Stalo se léta božího 1461 v úterý po svatém Tomáši apoštolu. Tento výpis vydán jest z desk zemských r. 1511 Václavem z Chvojence, místopísařem desk zemských.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Vrdy, Čáslavský kraj

Svobodný dvůr (bez dalšího specifikování).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!