Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vrdy

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Červený Mlýn (Dolní Bučice) (1,0 km), Zaříčany (4,1 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vrdy, Čáslavský kraj

Jakub z Vrdů drží dvůr ve vsi Vrdech po manželce své, ½ míle od Čáslavi. Výtah z desk: Jan z Vrdů přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své ve Vrdech dvůr s půldruhým lánem dědiny a dva podsedky s platem s dědinami i se vší zvolí k tomu příslušející prodal Václavovi řečenému Garptych z Uherska. Kterému v dsky kladení nejjasnější kníže a pán Jiří, český král, ráčil dáti přivolení. Posel k dskám byl Vilém mladší z Ryzmberka a na Rábí. Stalo se léta božího 1461 v úterý po svatém Tomáši apoštolu. Tento výpis vydán jest z desk zemských r. 1511 Václavem z Chvojence, místopísařem desk zemských.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Vrdy, Čáslavský kraj

Svobodný dvůr (bez dalšího specifikování).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!