Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Braštice

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Rudoltice (1,8 km), Strnadice (2,3 km), Pohoří (u Strnadic) (2,5 km), Podmaršovice (3,2 km), Tikovice (3,8 km), Hodětice (3,9 km), Řehovice (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Dvůr je v písemných pramenech poprvé zmíněn roku 1370 ...presbyterum de Brasczicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Braštice, Kouřimský kraj

Petr, syn Jana Valše, s Václavem a Jiříkem batřími svými z Rudoltic drží ve vsi Brašticích „jednoho člověka“.
přejít na záznam v soupisu

V dalších berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!