Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Bydlín

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Osikovec (0,5 km), Babčice (1,1 km), Horní Světlá (1,1 km), Dolní Světlá (1,2 km), Domamyšl (1,3 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (1,7 km), Bradáčov (1,9 km), Zadní Střítež (2,8 km), Lejčkov (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o Bydlíně je z roku 1391 - ...in villa Dobra dicta Bidlin. Další historie převážně jen mlýna zde stojícího je spjata s rodem Lhotků ze Lhotky a Babčic.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Bydlín, Bechyňský kraj

dvůr zde drží Matěj Lhotka ze Lhotky.
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Bydlína se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Bydlín, Bechyňský kraj

Jan z Vosykovce, Melichar na Bydlíně.
Původně jeden dvůr rozdělený na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

Bydlín je historicky úzce spjat se sousedním Osikovcem, někdy psanému jako Horní Bydlín, není tedy neobvyklé, je-li jedna obec vydávána za druhou. V soupisu z roku 1789 je proto Bydlín zahrnut jako součást Osikovce, konkrétně č.p. 28 (mlýn Kocourek) a č.p. 29.

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!