Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chotilsko

Základní informace
Alternativní název:Chotilště
Historické zařazení:Podbrdský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čím (2,0 km), Křížov (2,1 km), Krámy (3,5 km), Sudovice (3,7 km), Malčany (4,2 km), Moraň (zaniklá ves) (4,2 km), Buš (4,3 km), Čelina (4,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chotilsko, Podbrdský kraj

Blažek z Chotilska na místě Doroty manželky své drží dvůr ve vsi Chotilsku, ½ míle od Knína.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chotilsko/Chotilště, Podbrdský kraj

Blažek z Štěpanova a v Chotilště
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chotilsko/Choltiště, Podbrdský kraj

Krištof Štěpánové z Choltiště
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chotilsko, Podbrdský kraj

Kryštof Štěpánův z Chotilska
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Chotilsko, Podbrdský kraj

Václav Blazia (?) Štěpánův v Chotilsku platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

​Roku 1622 byly křížovský svobodnický dvůr „Dvořákovský“ svobodníka Václava Dvořáka z Křížova, křížovský svobodnický dvůr svobodníků a bratrů Jana a Jiřího Bartoše z Křížova a chotilský svobodnický dvůr svobodníka Václava Dlažů z Chotilska za účast jmenovaných svobodníků na stavovském povstání zkonfiskovány a o rok později prodány Václavovi nejst. Vratislavovi z Mitrovic. Další osud původně svobodných dvorů je tak spojen s osudem vrchnostenského statku Korkyně, do kterého byly takto včleněny.

Doplňkové zdroje
Kopáček, Ludvík. Z pamětí starobylého rodu Dvořáků Čímských. Dobříš, 1929.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!