Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Domahoř

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Buda (1,2 km), Sezemice (zaniklá ves) (1,4 km), Sloupná (1,7 km), Onšovec (2,0 km), Nesměřice (2,4 km), Čejtice (3,1 km), Chabeřice (3,3 km), Kalná (3,4 km), Měchonice (3,6 km), Milošovice (3,8 km), Radíkovice (4,1 km), Sedmpány (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Domahoři je z roku 1391 ...in villa Domahorzi...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Domahoř, Čáslavský kraj

Martin z Domahoře oznámil, že drží dvůr po předcích svých v Domahoři, blízko od Zruče; ukázal rejstřík rukou Martina písaře psaný znějící v tato slova: Kv. S. S. 1542: Martin, Matěj, bratří z Domahoře, sami sobě kladou. Petr a Adam, bratří vlastní dědiníci z Domahoře, zůstali dlužni 1562 – 1614. Toho svobodství ujal se pan Jan Kalenice, po něm pan Joachym Kalenice, a nyní takové svobodství drží pan Albrecht Bavor Kalenice z Kalenic.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Domahoř, Čáslavský kraj

Martin Domahorský, dědiník v Domahoři i na místě svých bratří
přejít na záznam v soupisu

Dvůr je připomenut ještě v berní rule, coby poloviční a pustý svobodný dvůr v Domahoři1).

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!