Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sezemice (zaniklá ves)

Základní informace
Alternativní název:Sezemičky
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie)
Poznámka:Pravd. blízko Milošovic na některém vodním toku. Často bývá ves ztotožněna s Budou.
Svobodství v okolí:Buda (0,2 km), Sloupná (0,6 km), Domahoř (1,4 km), Měchonice (2,2 km), Onšovec (2,3 km), Čejtice (2,9 km), Milošovice (3,2 km), Nesměřice (3,8 km), Budkovice (3,9 km), Skala (4,0 km), Radíkovice (4,1 km), Chabeřice (4,2 km), Pertoltice (4,2 km), Kalná (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1440 ...Pešík z Sezemic...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Sezemice (zaniklá ves), Čáslavský kraj

Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic, drží svobodství troje od pana Kunše ze Žleba, od pana Peřiny jménem Jiříka a Jana Vaškova, které koupili ve vsi Mirešovicích a Sezemicích (dnes zaniklé) blízko u Zruče městečka.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Sezemice (zaniklá ves), Čáslavský kraj

Vavřinec a Mikuláš Milešovští (neuvedena topografie - viz též Milošovice)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Sezemice (zaniklá ves), Čáslavský kraj

2 dvory - Václav Matějka z Sezemic platí berni z 1 dvora (může být i na Budách), Mikuláš Milošovický ve mlejně Sezemickém platí berni z 1 dvora resp. mlýna o 2 kolech - tento bývá ale běžně psán do Milošovic.
přejít na záznam v soupisu

Zápisy ze Sezemic volně přecházejí v Budu. Nelze však s jistotou tvrdit, že jde o pouhé přejmenování původního dvora s mlýnem.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!