Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Buda

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Sloupná (0,6 km), Domahoř (1,2 km), Sezemice (zaniklá ves) (2,0 km), Onšovec (2,1 km), Měchonice (2,4 km), Čejtice (2,8 km), Milošovice (3,2 km), Nesměřice (3,6 km), Radíkovice (4,0 km), Skala (4,1 km), Chabeřice (4,1 km), Budkovice (4,1 km), Pertoltice (4,5 km), Kalná (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Matěj Matějka platí berni roku 1603 (seděním v Čejticích?) — Václav Matějka ze Sezemic (1615) — Václav Matějka ze Sezemic a na Budách s berní z 1 dvora (1620).

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Buda, Čáslavský kraj

Václav Matějka z Sezemic a na Budách platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Buda, Čáslavský kraj

Řehoř Sezemský, Jiřík Sezemský bratr jeho, Matěj Mlynář.
Původně snad 2 dvory rozdělené na 3 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Buda, Čáslavský kraj

Václav Zvěřina (usedlost č.p. 1), Bernard Jakl (usedlost č.p. 2), Karel Jakl (usedlost č.p. 3), Jan Jakl (usedlost č.p. 4), Vojtěch Jakl (usedlost č.p. 5), Šimon Jakl (usedlost č.p. 6), Josef Jakl (usedlost č.p. 8), Václav Jakl (č.p. 13), Adolf hrabě von Trautmannsdorf a Charlotte hraběnka von Trautmannsdorf (pozemky - přidruženy k velkostatku Horka).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!