Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Javornice

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Tourov (2,2 km), Chocholatá Lhota (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1274 ...de Jauornic...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Javornice, Prácheňský kraj

Jan z Javornice drží dvůr ve vsi Javornici, ½ míle od Bavorova. Potom Jakub.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Javornice, Prácheňský kraj

Jan příjmím Zeman svobodník z Javornice
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dán z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodník Jakub Zeman v Javornici - Archiv český 22. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Javornice, Prácheňský kraj

Václav Zeman z Javornice
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Javornice, Prácheňský kraj

man Eggenbergů Lukáš Zeman
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!