Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kloub

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Pohorovice (0,5 km), Budičovice (3,2 km), Humňany (4,5 km), Heřmaň (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi Kloub je z roku 1336, kdy král Jan Lucemburský udělil Vodňanům privilegium s darem poloviny Kloubu (tehdy psáno Chlub) a několika dalších vesnic.

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kloub, Prácheňský kraj

Matěj Daněk (z) Klouba
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kloub, Prácheňský kraj

2 svobodství - Daniel z Klouba, Koudole (z Pohorovic?) v Kloubě
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kloub, Prácheňský kraj

Matěj Daněk (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kloub, Prácheňský kraj

Jakub Daněk
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kloub, Prácheňský kraj

dědictví po Josefu Manlicherovi (dvůr č.p. 4).
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Více k historii svobodníků v Kloubu naleznete v rodopisném článku.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!