Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Malý Chuchelec

Základní informace
Alternativní název:Malý Chuchlík
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Velenov (zaniklé) (2,0 km), Zubčice (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1312 ...Hilprandus de Chuchlecz...

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Malý Chuchelec/Chuchlík, Bechyňský kraj

Valenta dědiník z Chuchlíka (příkazaný panu Václavovi z Rovného = Kladenské Rovné u Č. Krumlova).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Malý Chuchelec, Bechyňský kraj

Valenta Chuchelecký z Malého Chuchlíka zde drží dvůr. Kvat. trh. vepsaný 44. Po něm Matěj z Chuchlíka 1552-1573. Naposled Matěj a Matyáš - (bratři, mezi které Valenta původní statek rozdělil; později „Jankovský“ a „Dvořákovský“ statek).
přejít na záznam v soupisu

Roku 1579 dáni z nařízení císaře Rudolfa II. v poddanství Vilémovi z Rožmberka svobodníci Jan jinak Janek v Chuchlíku a Matouš v Chuchlíku - Archiv český 22.; definitivně svobodství zanikají až s příchodem Buquoyů. Více v článku Boje svobodníků s vrchností.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!