Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Pohoří (u Mirovic)

Základní informace
Historické zařazení:Prácheňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Slavkovice (0,7 km), Mišovice (1,3 km), Sochovice (2,4 km), Ráztely (3,0 km), Draheničky (3,7 km), Kožlí (u Myštic) (4,1 km), Lučkovice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z let 1352—99 ...decan. Boznensis: Pohorz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

1. svobodství: Vaněk Loubský z Lub na místě Vaňka Markejsa poddaného svého oznámil, že týž poddaný jeho drží dvůr ve vsi Pohoři, ¼ míle od Mirovic.
2. svobodství: Říha Kozina drží dvůr ve vsi Pohoří.
3. svobodství: Bartoš dědiník drží dvůr ve vsi Pohoří.
4. svobodství: Vaněk Kyselice dědiník drží dvůr ve vsi Pohoři.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

2 svobodství - Bartoloměj Řebřina a Jan Zichánek z Pohoři, Václav Kyselice z Minic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

2 svobodství - Martin Racek a Tomáš Průřek z Pohoří, Jan (a?) Matěj z Pohoří
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

3 svobodství - Martin Racek a Tomáš Porůček z Pohoří (u Mirovic), Mareška z Pohoře, Šťastnej z Kyselice (bez udání místa, sprv. Pohoří)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

Stanislav Mareška v Pohoří
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Pohoří (u Mirovic), Prácheňský kraj

3 svobodství - Matěj Mareška, Jan Řebčina, Jiřík Krutežka
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!