Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Skala

Základní informace
Alternativní název:Češíkovice, Těšíkovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Milošovice (1,8 km), Čejtice (2,9 km), Měchonice (2,9 km), Sloupná (3,5 km), Radíkovice (3,5 km), Pertoltice (3,5 km), Sezemice (zaniklá ves) (4,0 km), Onšovec (4,0 km), Buda (4,1 km), Budkovice (4,3 km), Sechov (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1454 ...in villis ... Těšikovicích...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Skala, Čáslavský kraj

Vávra z Češíkovic drží dvůr po předcích svých ve vsi Třešikovicích (?), míli od Ledče; ukázal rejstřík: Kv. S. S. 1546: Vávra a Kateřina, bratr a sestra z Češikovic. Nedávali berni vedle šacunků až do léta 1583. Potomně Jan Míčan svobodník ze vsi Češíkovic zůstal dlužen od 1584 – 1614. Držitelé toho svobodství jsou purkmistr a konšelé města Ledče a dali mu jméno jiné místo Češíkovic na Skalách.
přejít na záznam v soupisu

V berních rejstřících se již nic nevyskytuje.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!