Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Smyslov

Základní informace
Alternativní název:Zmyslov, Myslov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Jeníčkova Lhota (4,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1384 ...Hostislav de Zmislowa...

Roku 1536 obdrželi Jan starší Zmyslovský, Jiřík Záleský, Jan a Bohuslav, bratři Lhotkové erb a predikát ze Zmyslova a v roce 1543 byli Jiřík sedící na Zálesí, Jan a Bohuslav na Kahlovicích a Lhotce přijati do stavu rytířského (více v článku Erbovní rody Podblanicka).

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Smyslov/Myslov, Bechyňský kraj

Jan z Myslova (přikázaný paní Anežce Nedrahovské z Nasavrk) (+ čeleď).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

Jakub Zmyslovský z Radvanova a ve Zmyslově z svýho i z sirotčího po nebožtíkovi Janovi bratru jeho; navíc i p. Jan, Pavel a Martin bratři vlastní Zmyslovší z Radvanova a ve Zmyslově (uvedeni v rytířském stavu).
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

Krištof Zmyslovský z Radvanova ve Zmyslově (platí berni z 1 poddaného a 3 komínů)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Smyslov, Bechyňský kraj

Bohuslav Mazaný ze Slavětína
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

p. Kryštof Zmyslovský z Radvanova a v Zmyslově (psán v rytířském stavu) + má 1 poddaného.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

p. Kryštof Zmyslovský z Radvánova a ve Zmyslově (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

Vzhledem k etablování Zmyslovských z Radvánova mezi českým rytířstvem nelze dvůr dále považovat za svobodnický.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!