Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Smyslov

Základní informace
Alternativní název:Zmyslov, Myslov
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Jeníčkova Lhota (4,1 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Roku 1536 obdrželi Jan starší Zmyslovský, Jiřík Záleský, Jan a Bohuslav, bratři Lhotkové erb a predikát ze Zmyslova a v roce 1543 byli Jiřík sedící na Zálesí, Jan a Bohuslav na Kahlovicích a Lhotce přijati do stavu rytířského (více v článku Erbovní rody Podblanicka).

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Smyslov/Myslov, Bechyňský kraj

Jan z Myslova (přikázaný paní Anežce Nedrahovské z Nasavrk) (+ čeleď).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

Jakub Zmyslovský z Radvanova a ve Zmyslově z svýho i z sirotčího po nebožtíkovi Janovi bratru jeho; navíc i p. Jan, Pavel a Martin bratři vlastní Zmyslovší z Radvanova a ve Zmyslově (uvedeni v rytířském stavu).
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

Krištof Zmyslovský z Radvanova ve Zmyslově (platí berni z 1 poddaného a 3 komínů)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Smyslov, Bechyňský kraj

Bohuslav Mazaný ze Slavětína
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

p. Kryštof Zmyslovský z Radvanova a v Zmyslově (psán v rytířském stavu) + má 1 poddaného.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Smyslov/Zmyslov, Bechyňský kraj

p. Kryštof Zmyslovský z Radvánova a ve Zmyslově (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan z Myslova (1550) — Jakub Zmyslovský z Radvanova a ve Zmyslově z svýho i z sirotčího po nebožtíkovi Janovi bratru jeho (1557) — Krištof Zmyslovský z Radvanova ve Zmyslově platí berni z 1 poddaného a 3 komínů (1603).

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!