Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Srbice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Durdice (4,5 km), Jiřín (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1405 ...census in Oticz et in villa Srbicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Srbice, Kouřimský kraj

Jan Pláteník drží dvůr poplužní ve vsi Srbicích u Votic. kv. S. S. 1542: Jan Pláteník dvůr v Srbicích sám sobě.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Srbice/Srbčice, Kouřimský kraj

Jan Votápek z Srbčic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Srbice, Vltavský kraj

Matouš Votápka v Srbicích
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Srbice, Vltavský kraj

Matouš Votápek ze Srbic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Srbice, Vltavský kraj

Jan Špata (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Srbice, Vltavský kraj

Jan Špata soused v Voticích (neuvedena topografie dvora) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Srbice, Vltavský kraj

Primas Votický [Otický] (nově osedlý 1654).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Srbice, Kouřimský kraj

František Arnošt hrabě z Vrtby (Votapovský dvůr - přidružen k velkostatku Votice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!