Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Teletín

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Vysoký Újezd (1,7 km), Loutí (3,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1379 ...in villa Teletin...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Teletín, Vltavský kraj

1. svobodství: Tomáš Hosták drží dvůr ve vsi Teletíně, ½ míle od Netvořic.
2. svobodství: Martin Marsa drží dvůr ve vsi Teletíně.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Teletín, Vltavský kraj

2 svobodství - Jan Hostáků z Teletína svobodník, Martin z Teletína dědiník
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Teletín, Vltavský kraj

2 svobodství - Jan Jandera v Teletíně, Šimon a Pavel Červové
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Teletín, Vltavský kraj

2 svobodství - Šimon a Pavel bratří v Teletínu, Jan Jandera z Teletína
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Teletín, Vltavský kraj

Václav Bláza, Václav Truhlář, Václav Přeslička, Václav Kroček, Václav Pavlů.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 5 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Teletín, Berounský kraj

Karel Zikan (dvůr č.p. 2), František Stibůrek (chalupa  č.p. 1), Martin Karpíšek (chalupa  č.p. 3), sirotci Jana Přesličky (chalupa  č.p. 4), Josef Zikan (dvůr č.p. 7), Dominik Ježek (chalupa  č.p. 15), dědictví po Františku Jaroškovi (dvůr č.p. 8, chalupa č.p. 16, 17 a 18, židovská chalupa IX., kovárna č.p. 10).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!