Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Veliká Ves

Základní informace
Alternativní název:Velká Ves
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Předboj (2,5 km), Bašť (4,2 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1271 ...in villa, quae vulgariter dicitur Velikawes...

Celá ves patřila k záduší kostela sv. Petra na Novém Městě pražském, avšak držitelé dvou gruntů se považovali za nápravníky a své dvory vložili do zemských desk. Spor o jejich status trval přes 100 let a byl ukončen v jejich neprospěch až v roce 16921).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Veliká Ves/Velká Ves, Kouřimský kraj

1. svobodství: Anna Zimova z Velké Vsi drží dvůr ve Velké Vsi, ½ míle od Klomína (Chlumína). Kv. S. S. 1550: Anna Zimova z Velké Vsi. Potom Jiřík Zima a po něm Jan Zima do 1595. Po té době osada sv. Petra v Novém Městě Pražském za poddaného sobě toho svobodníka pokládají, a to svobodství v dědictví sobě, když jim žádný nic neříká uvozují. Ježto proti deskám zemským cíli.
2. svobodství: Jan Trkal z Veliké Vsi dvůr nápravní ve Vsi Veliké, ½ míle od Klomína (Chlumína) po manželce své. Kv. S. S. 1550: Jan Trkal z Veliké Vsi, pak Lidmila Trkalka do 1592. Tím způsobem jako druhého tohoto svobodství osada sv. Petra v Novém Městě Pražském se ujímá.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Veliká Ves/Velká Ves, Kouřimský kraj

2 svobodství - Broz Zima z Velký vsi dědiník, Jan Trkal z Velké vsi dědiník
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Veliká Ves/Velká Ves, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jiřík (sprv. Řehoř) Trkal z Velké Vsi, Jan Zima z Velké vsi
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Veliká Ves/Velká Ves, Kouřimský kraj

Jan Zima z Velké Vsi platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Veliká Ves, Kouřimský kraj

Dvůr drží Jan Zima ve Veliké Vsi za Prahou
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Veliká Ves/Velká, Kouřimský kraj

Řehoř Zima
přejít na záznam v soupisu

Zdroj
1) Krajník, Eduard. Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách. Praha: Národní archiv, 2022. V prodeji.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!