Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zběšičky

Základní informace
Alternativní název:Běšice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1215 ...v. Belin ... Pozretin ... Kdessici ... obligavimus abbati de Myleuzko...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Zběšičky/Běšice, Bechyňský kraj

Jan a Jeroným Pivcové z Běšic [Zděšic]
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zběšičky/Běšice, Bechyňský kraj

Jeroným a Jan Pivcové ze Zděčic (asi z Běšic?)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zběšičky, Bechyňský kraj

Jeroným Pivice ze Zběšiček
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zběšičky, Bechyňský kraj

Jeroným Pivec [Pinvice] ze Zběšiček platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zběšičky/Běšice, Bechyňský kraj

Adam Pivec, Václav Pivec.
Původně jeden dvůr rozdělený na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zběšičky, Táborský kraj

Jan Pivec (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 12), Jan Čeněk (usedlost č.p. 16, židovská chalupa I.), Antonín von Chlumšanský (dvůr - přidružen k velkostatku Veselíčko).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!