Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Červený Újezdec

Základní informace
Alternativní název:Velký Újezdec, Újezdec
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka je z roku 1461 ...erbovní list Mikuláši Mazanci a bratřím jeho z Újezdce od krále Jiřího z Poděbrad.

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Červený Újezdec/Újezdec, Prácheňský kraj

Matěj Mazanec z Oujezdce (největší svobodství v Prácheňském kraji)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Červený Újezdec/Velký Oujezdec, Bechyňský kraj

Říha Mazanej z Velkého Oujezdce (platí berni z 1 poddaného)
(potom znovu ten samý jako Říha Máchův z Velkého Újezda?)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Červený Újezdec/Velký Oujezdec, Bechyňský kraj

Říha Mazanej v Velkým Oujezdci
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Červený Újezdec/Oujezdec, Bechyňský kraj

Lukáš Říhový z Oujezdce (nejasná topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Červený Újezdec/Červený Újezd, Bechyňský kraj

Pavel Pamwerl, Jiřík Jírů, Václav Kolář, Lorenz Slzák, Martin Čáp.
Původně snad 1 dvůr rozdělený na 5 dílů.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Červený Újezdec, Táborský kraj

V Červeném Újezdci [Újezdec], Červeném Újezdě, Milenovicích, Jickovicích, Zlučíně, Kotýřině a Jivně vlastní kníže von Schwarzenberg 9 dvorů, 1 mlýn a 3 chalupy - přidruženy k velkostatku Orlík.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!