Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Jickovice

Základní informace
Alternativní název:Víckovice, Jiřkovice
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1220 ...Pribizlaus de Wezckouicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Jickovice/Ježkovice/Věčkovice, Bechyňský kraj

Kateřina ve vsi Ježkovicích (?) na místě svém a na místě Alžběty sestry své drží dvůr ve vsi Věčkovicích (Vlčkovicích?) u samého Zvíkova.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Jickovice/Víckovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Vít zeman z Víckovic, Vít zeman a Mikuláš z Víckovic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Jickovice/Jiřkovice, Vltavský kraj

Matěj Kareš z Jiřkovic (recte „Giczkowicz“)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Jickovice, Vltavský kraj

Matěj Koreš z Jickovic
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Jickovice/Věčkovice, Vltavský kraj

Jan Kareš, Lidmila Sládková.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Jickovice, Berounský kraj

Jan Švejda (chalupa), Jan Velíšek (chalupa), Jakub Švejda (chalupa), Martin Velíšek (chalupa), kníže von Schwarzenberg (část panství).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!