Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chleby

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krhanice (3,2 km), Bukovany (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z let 1284—96 ...Thobias episc. vendit bona episcopalia in Sepyer, Chlebow et Padeus...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chleby, Vltavský kraj

Jan Rubacz [Kubač] drží dvůr ve vsi Chlebích, míli od Benešova.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chleby, Vltavský kraj

Anna z Chleb zemanka
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chleby, Vltavský kraj

Martin Rubáš z Chleb
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chleby, Vltavský kraj

Jan Rubáš z Chleb
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Chleby, Vltavský kraj

Martin Rubáš z Strhanic (správně pravd. z Chleb) platí berni z 1 dvora.
 
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Chleby, Vltavský kraj

Martin Rubáš ve vsi Chlebích platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chleby, Vltavský kraj

Martin Skydánek
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chleby, Berounský kraj

Vojtěch a František Březinovi (dvůr č.p. 7), Tomáš Brožek (chalupa  č.p. 3).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!