Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chvojínek

Základní informace
Alternativní název:Chvojenec, Malý Chvojen, Chvojov
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Neštětice (asi zaniklé) (1,4 km), Ouštice (2,4 km), Přibyšice (3,0 km), Mlékovice (3,3 km), Radslavice (3,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chvojínek, Bechyňský kraj

Jiřík Sazyma drží dvůr ve vsi Chvojově.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chvojínek/Chvojenec, Vltavský kraj

Jiřík Sazyma z Chvojence dědiník
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chvojínek/Chvojenec, Vltavský kraj

Václav Sezima z Chvojence
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chvojínek/Chvojenec, Vltavský kraj

Václav Sezima z Chvojence
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jiřík Sazyma (1550) — Jiřík Sazyma (1557) — Václav Sazima (1603).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chvojínek/Malý Chvojen, Vltavský kraj

dvůr drží Jiřík Lhoták + poddanou Kateřinu Adamovou (krčma) a 2 chalupy pro podruhy. Další dvůr drží Adam Sazima.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chvojínek, Berounský kraj

Pavel Sazima (dvůr č.p. 15), Václav Jindrák (chalupa č.p. 14).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!