Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Horní Černůtky

Základní informace
Alternativní název:Čermutka
Historické zařazení:Hradecký kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:panství Poličanské
Svobodství v okolí:Milovice u Hořic (4,4 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1143/48 ...Cirnoticih (monio Strahov)...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Horní Černůtky, Hradecký kraj

Jan z Černůtek drží dvůr poplužní po předcích svých ve vsi Horních Černůtkách, půl míle od Hořic, který sobě pokládá 150 kop miš. Na to ukázal rejstříky od desk rukou Matyáše písaře psané, znějící v tato slova: V rejstřících kde sami sobě kladou 1550: Jan z Černůtek, dědinník (sám sobě klade).
Po něm Václav Kozina, naposledy Jiřík Kozina dávali berni od 1552 až do 1595 na hrad pražský.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Horní Černůtky/Horní Čermnutky, Hradecký kraj

Jan Kozina, obyvatel v Hořejních Čermnutkách
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Horní Černůtky, Hradecký kraj

p. Jiřík Kozina z Hořeních Černůtek (stav rytířský) platí berni z 1 dvora
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Horní Černůtky, Hradecký kraj

Jiřík Kozina z Hořejních Černůtek
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Horní Černůtky, Hradecký kraj

Jiřík Kozina ve vsi Hořeních Černutkách platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Horní Černůtky, Hradecký kraj

Jiřík Kozina v Hořeních Černutkách platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Horní Černůtky/Černůtky, Hradecký kraj

svobodný dvůr drží Jan Kozina
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Horní Černůtky, Královéhradecký kraj

královéhradecké jezuitské kolegium.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!