Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Horní Světlá

Základní informace
Alternativní název:Světlá
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Bradáčov (0,9 km), Bydlín (1,1 km), Dolní Světlá (1,3 km), Osikovec (1,5 km), Domamyšl (2,0 km), Babčice (2,2 km), Lhotka (u Zadní Lomné) (2,5 km), Zadní Střítež (2,8 km), Horní Kouty (4,3 km), Radvanov (4,4 km), Kalovice (4,6 km), Mostek (4,7 km), Obrátice (4,9 km), Dolní Kouty (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemná zmínka o majiteli Světlé je někdy z let 1526-1533, kdy Václav Polánecký z Polánky dle své závěti drží ve Světlé dvůr poplužní a ves, a mlýn Koktanovský nedaleko odtud. Horní Světlá je nejpozději od roku 1559 (spolu)vlastněná svobodníky z rodu Lhotků ze Lhotky a Babčic.

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Horní Světlá, Bechyňský kraj

Jan Lhotka ze vsi Světlý
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Horní Světlá/Světlá, Bechyňský kraj

Mikoláš Hraničník, Tomáš Jindrů, Matěj Jindrů, Vít Maršů, Matouš Maršů, sirotci Adamovští, Jiřík Bouška a Ondřej Bouška (společně), Jan Kolář a Jan Kovář (společně), Jan Dolejší, Jan Koktan [Kotan], Martin Čeněk.
Původně snad 1-2 dvory rozdělené na 11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Horní Světlá, Táborský kraj

Jakub Holub (usedlost č.p. 13), Josef Dolejš (usedlost č.p. 1), Bartoloměj Kolář (chalupa č.p. 2), Matouš Holub (chalupa č.p. 4), Jan Vesecký (chalupa č.p. 3), František Holub (usedlost č.p. 6), Jan Čeněk (usedlost č.p. 7), Jakub Ješetický (chalupa č.p. 8), Adam Koblic (usedlost č.p. 9), Matěj Příkop (usedlost č.p. 10), hraběnka von Vratislav (hostinec č.p. 11), Tomáš Čeněk (chalupa č.p. 12), Josef Holub (usedlost č.p. 14), František Josef hrabě von Vratislav (dvůr), Jan Ješetický (usedlost č.p. 16), Tomáš Dolejš (usedlost č.p. 17).
přejít na záznam v soupisu

Svobodníci z Horní Světlé se taktéž vyskytují v článku Boje svobodníků s vrchností. Více o historii Horní Světlé naleznete také na stránkách Josefa Fialy.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!