Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Křtěnovice

Základní informace
Alternativní název:Křenovice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Rašovice (1,2 km), Mutice (1,5 km), Zhoř u Ml. Vožice (2,2 km), Horní Střítež (2,4 km), Stará Vožice (3,2 km), Oldřichov (3,5 km), Úraz (3,5 km), Blanice (3,9 km), Noskov (4,3 km), Krchova Lomná (4,4 km), Hoštice (4,7 km), Kahlovická Lhota (4,8 km), Bendovo Záhoří (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o této vsi je z roku 1357 ...ad pres. B. de Lazecz et Czt. de Zhorz et Bedrici de Krzenouicz ad E. in Lazecz, exec. pleb. de maiori Oldrzichouicz... (Bedřich z Křtěnovic)

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Křtěnovice, Bechyňský kraj

Jako svobodství se zde uvádí 5/4 polí v Křtěnovicích, které náleželo bratrům Bartoňovi a Janovi z Mutic.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Křtěnovice, Bechyňský kraj

Václav Mládek z Ježova a v Křenovicích (platí berni ze 4 poddaných a 1 komína)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Křtěnovice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Matěj Vosecký z Křtěnovic, Jan Borkovec (od r. 1609 „ze Křtěnovic“)
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Křtěnovice, Bechyňský kraj

p. Jindřich Jenšík [Henšik] z Ježova na Křtěnovicích (stav rytířský) platí berni z 1 poddaného
přejít na záznam v soupisu

V držení rytířů Jenšíků z Ježova jsou zde minimálně dva poplužní dvory. Dvůr zvaný Boubínský, který od roku 1645 držel Martin Jenšík z Ježova a po něm jeho syn Václav mladší Jenšík z Ježova, a dvůr zvaný Jindrovský, nazvaný patrně po Jindřichu Jenšíkovi z Ježova, který po něm převzal Václav starší Jenšík z Ježova. Zbytek Boubínského dvora se nalézá v zemědělském areálu v jihovýchodní části obce, pozůstatkem druhého dvora je osamocená stodola s patrnými erby v průčelí na západním okraji obce. Oba dvory přešly v 18. století do rukou jiných šlechtických rodů1).

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Křtěnovice, Táborský kraj

Josef Peclinovský [Pečlinovský] (usedlost č.p. 7), dědictví po Václavu Dvořákovi (usedlost č.p. 6).
přejít na záznam v soupisu

Zdroje
1) Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl (A-M). Libri, 2003. s. 378-381.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!