Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kobylí

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Plchov (1,0 km), Vojslavice (1,4 km), Hlivín (1,5 km), Pazderná Lhota (2,8 km), Jiřín (2,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kobylí, Kouřimský kraj

Jan Albrecht drží dvůr ve vsi Kobilí míli od Benešova. Kvat. trh. 1542: Dorota dcera někdy Albrechta z Kobilího Janovi Albrechtovi.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kobylí, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jan Albrecht dědiník z Kobylího, Mikuláš dědiník z Kobylího
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kobylí, Kouřimský kraj

4 svobodství - Jan Plchovský z Kobylího, Jan Albrecht z Kobylis, Martin z Kobylis, Mikoláš Zemanův (neuvedena topografie - pouze odhad, sic! Bechyňský kraj)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kobylí, Kouřimský kraj

4 svobodství - Jan Albrecht z Kobylího, Martin z Kobylího, Václav Lhoták z Kobylího, Jan Plchovský z Kobylího
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kobylí, Kouřimský kraj

4 dvory - Václav Plechovský z Kobylího platí berni z 1 dvora, Mikuláš Zemanů z Kobylího platí berni z 1 dvora, Voldřich Albrecht z Kobího (!), Václav Zeman (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Kobylí, Kouřimský kraj

4 svobodství - Václav Plchovský z Kobylího, Mikuláš Zemanův z Kobylího, Václav Zemanův z Kobylího, Ondřej Albrechtů z Kobylího, každý platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Jan Albrecht (1550) — Jan Albrecht dědiník z Kobylího (1557) — Jan Albrecht z Kobylis (1603) — Voldřich Albrecht z Kobího (!) (1615) —Ondřej Albrechtů z Kobylího (1620).

Roku 1557 je v Kobylím zapsán další svobodník Mikuláš dědiník z Kobylího. Kdo je majitelem svobodství po něm r. 1603, nelze dobře určit, neboť toho roku jsou zapsáni v Kobylí ještě dva další svobodníci: Martin z Kobylis a Mikuláš Zemanův. Druhý jmenovaný se objevuje i v berních rejstřících z let 1615 a 1620. Roku 1620 je v berním rejstříku jmenován ještě další svobodník, Václav Zemanů z Kobylího. Držel-li dvůr, který r. 1603 vlastnil Martin z Kobylí, nelze bezpečně tvrdit.

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Kobylí, Kouřimský kraj

1½ dvoru zde drží Dvořák, další 3 nejmenovaní svobodníci nedrží v součtu tolik, co on.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kobylí, Kouřimský kraj

4 dvory - Mikuláš Zeman, Václav Hovorka, Jiřík Albrechtů, Jan Kolář.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kobylí, Kouřimský kraj

Václav Dvořák (usedlost č.p. 1), Tomáš Hovorka (chalupa č.p. 2), Josef Zeman (usedlost č.p. 7), Tomáš Hovorka (usedlost č.p. 8), Matěj Hovorka (usedlost č.p. 9), Václav Dvořák (usedlost č.p. 10), obecní chalupa (č.p. 6), židovská chalupa (I.).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!