Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kosoř

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Radotín (2,2 km), Černošice (3,0 km), Třebotov (3,1 km), Ořech (u Prahy) (4,3 km), Velká Chuchle (Praha) (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je okolo roku 1310 ...Waltherus, miles de Cossors...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kosoř, Vltavský kraj

Jakub z Kosoře drží dvůr ve vsi Kosoři a mlýn pustý při téže vsi, ½ míle od kláštera Zbraslavského. V bílých menších zápisných L. 27: Anna, dcera někdy Prokopa z Kosoře, postoupila dědictví své po otci svém Prokopovi manželi svému Petrovi z Kosoře a dědicům jeho, jimž jest dlužna 50 kop gr. čes. Kdyby zemřel Petr dříve než ona, má připadnouti statek opět na ni. Kterémužto ve dsky kladení Vladislav z boží milosti český král ráčil dáti své povolení. Posel k dskám zemským byl jest Pavel z Jenštejna z pánů vypravuje svrchu psané věci, od nadepsaného pana krále k tomu zvláště vyslaný. Stalo se léta 1486 ve středu po Zvěstování Panny Marie. Výpis vydán od desk r. 1534.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman ze Statenic a v Kosoři [Kostči] platí berni ze dvora, 2 komínů a 2 mlýnských kol
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman ze Statenic v Kosoři
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman (a Petr Zeman, jeho syn) ze Statenic a v Kosoři platí berni z 1 dvora a 2 mlýnských kol.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kosoř, Slánský kraj

Petr Zeman
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kosoř, Rakovnický kraj

Vyšehradská kapitula (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!