Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kosoř

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Radotín (2,2 km), Černošice (3,0 km), Třebotov (3,1 km), Ořech (u Prahy) (4,3 km), Velká Chuchle (Praha) (5,0 km)

K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kosoř, Vltavský kraj

Jakub z Kosoře drží dvůr ve vsi Kosoři a mlýn pustý při téže vsi, ½ míle od kláštera Zbraslavského. V bílých menších zápisných L. 27: Anna, dcera někdy Prokopa z Kosoře, postoupila dědictví své po otci svém Prokopovi manželi svému Petrovi z Kosoře a dědicům jeho, jimž jest dlužna 50 kop gr. čes. Kdyby zemřel Petr dříve než ona, má připadnouti statek opět na ni. Kterémužto ve dsky kladení Vladislav z boží milosti český král ráčil dáti své povolení. Posel k dskám zemským byl jest Pavel z Jenštejna z pánů vypravuje svrchu psané věci, od nadepsaného pana krále k tomu zvláště vyslaný. Stalo se léta 1486 ve středu po Zvěstování Panny Marie. Výpis vydán od desk r. 1534.
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman ze Statenic a v Kosoři [Kostči] platí berni ze dvora, 2 komínů a 2 mlýnských kol
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman ze Statenic v Kosoři
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kosoř, Slánský kraj

Jan Zeman ze Statenic a v Kosoři platí berni z 1 dvora a 2 mlýnských kol.
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kosoř, Slánský kraj

Petr Zeman
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kosoř, Rakovnický kraj

Vyšehradská kapitula (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!