Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kotýřina

Základní informace
Alternativní název:Chotěřina
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zlučín (3,5 km), Řenkov (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kotýřina/Chotěřina, Vltavský kraj

1. svobodství: Václav Mladší a Matěj bratří vlastní z Chotěřiny drží dvůr a mlýn ve vsi Chotěřině, míli od Milířská (Milevska).
2. svobodství: Matěj a Jan bratři drží dvůr ve vsi Chotěřině, míli od Milířská (Milevska) - psáno do Prácheňského kraje.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Kotýřina/Chotejřina, Vltavský kraj

2 svobodství - Martin z Chotějřiny Martinkovic, Matěj a Václav Martinkové z Chotejřiny
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kotýřina/Chotěřina, Vltavský kraj

Bohuslav Martínek z Chotěřiny
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kotýřina/Chotejřina, Vltavský kraj

Bohuslav Martinek z Chotejřiny
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti: 

  • Václav Mladší a Matěj bratří vlastní z Chotěřiny (1550) — Matěj a Václav Martinkové z Chotejřiny (1557) — Bohuslav Martinek z Chotěřiny (1603).
  • Matěj a Jan bratři drží dvůr ve vsi Chotěřině (1550) — Martin z Chotějřiny Martinkovic (1557).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kotýřina/Chotějčov, Vltavský kraj

Jan Kroupa
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kotýřina, Táborský kraj

V Červeném Újezdci [Újezdec], Červeném Újezdě, Milenovicích, Jickovicích, Zlučíně, Kotýřině a Jivně vlastní kníže von Schwarzenberg 9 dvorů, 1 mlýn a 3 chalupy - přidruženy k velkostatku Orlík.
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Pozn.: Dodnes se dochoval vodní mlýn v části obce zvané příznačně „Kroupov“.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!