Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Mlékovice

Základní informace
Alternativní název:Mlikovice
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Radslavice (0,6 km), Ouštice (1,8 km), Chvojínek (3,3 km), Neštětice (asi zaniklé) (4,8 km), Loutí (4,9 km), Vysoký Újezd (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1603: Jiří Vlikovský (!). Dále se roku 1615 a 1620 připomíná Eva Mlíkovská v Mlikovicích se 2 dvory.

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Mlékovice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jan Mlíkovský (z Mlíkovic), Jiřík Mlíkovský z Mlíkovic (psán do Vltavského kraje)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Mlékovice/Mlíkovice, Vltavský kraj

3 dvory - Jan Mlíkovský platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Eva Mlíkovská platí berni ze 2 dvorů, 2 poddaných a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Mlékovice, Kouřimský kraj

Mlikovští platí berni ve Vltavským kraji
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Mlékovice/Mlíkovice, Vltavský kraj

Jiřík Lhoták
přejít na záznam v soupisu

Jiří Lhoták ze Lhoty a na Mlíkovicích, ač psán mezi svobodníky, je synem vladyky Jana Lhotáka ze Lhoty.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Mlékovice, Berounský kraj

Arnošt hrabě Pachta (dvory - přidruženy k velkostatku Tloskov).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!