Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Mlékovice

Základní informace
Alternativní název:Mlikovice
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Radslavice (0,6 km), Ouštice (1,8 km), Chvojínek (3,3 km), Lhotka (u Živohoště) (4,7 km), Loutí (4,9 km), Vysoký Újezd (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1349 ...Wratiuogius de Mlecowicz, canon. Prag...

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Mlékovice, Vltavský kraj

2 svobodství - Jiří Vlikovský (!) (neuvedena topografie), Jan Mlíkovský (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Mlékovice/Mlíkovice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Jan Mlíkovský (z Mlíkovic), Jiřík Mlíkovský z Mlíkovic (psán do Vltavského kraje)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Mlékovice/Mlíkovice, Vltavský kraj

3 dvory - Jan Mlíkovský platí berni z 1 dvora a 1 mlýnského kola, Eva Mlíkovská platí berni ze 2 dvorů, 2 poddaných a 1 mlýnského kola.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Mlékovice/Mlíkovice, Vltavský kraj

Eva Mlikovská v Mlíkovicích platí berni ze 2 svobodných dvorů a 1 mlýnského kola
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Mlékovice, Kouřimský kraj

Mlikovští platí berni ve Vltavským kraji
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Mlékovice/Mlíkovice, Vltavský kraj

Jiřík Lhoták
přejít na záznam v soupisu

Jiří Lhoták ze Lhoty a na Mlíkovicích, ač psán mezi svobodníky, je synem vladyky Jana Lhotáka ze Lhoty.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Mlékovice, Berounský kraj

Arnošt hrabě Pachta (dvory - přidruženy k velkostatku Tloskov).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!