Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Nahoruby

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krchleby (Křečovice) (1,7 km), Živohošť (2,3 km), Moraň (zaniklá ves) (4,6 km), Lhotka (n. Strážovicí) (4,6 km), Malčany (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Nahoruby, Vltavský kraj

1. svobodství: Kříž (= Kristián) z Nahorub, poddaný páně Votického, na místě Doroty, manželky své, drží dvůr ve vsi Nahorubech.
2. svobodství: Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých drží dvůr ve vsi Nahorubech a nějakou dědinu od Voračického (jinde k tomu: Jana z Paběnic) koupenou.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Nahoruby, Vltavský kraj

2 svobodství - Kříž svobodník z Nahorub, Matěj Vacholt z Nahorub a Matěj (! patrně jeho bratr Jan) též z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Nahoruby, Vltavský kraj

Jan Sládek z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Kříž a Dorota z Nahorub (1550) — Kříž svobodník z Nahorub (1557) — Václav Sládek z Nahorub (1603) — platí berni z 1 dvora Havel Sládků ze vsi Nahorub (1620).
  • Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých drží dvůr ve vsi Nahorubech (1550) — Matěj Vacholt, svobodník z Nahorub a Matěj (! patrně Jan) též z Nahorub (1557) — v dalších berních rejstřících se již nevyskytuje.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Nahoruby, Vltavský kraj

Václav Sládek, Jiřík Zeman, Jan Jindra, Václav Břežinský.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Nahoruby, Berounský kraj

Jakub Karkl (dvůr č.p. 8, chalupa č.p. 7), Matěj Karkl (chalupa č.p. 11), Antonín Marešovský (chalupa č.p. 12), sirotci Jana Březiny (dvůr č.p. 14, chalupa č.p. 33, 34 a 38), Jan Hodík (chalupa č.p. 21 a 22),  Arnošt hrabě Pachta (dvůr - přidružen k velkostatku Tloskov).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!