Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Nahoruby

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Krchleby (u Křečovic) (1,7 km), Lhotka (u Živohoště) (2,1 km), Moraň (zaniklá ves) (4,6 km), Lhotka (n. Strážovicí) (4,6 km), Malčany (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1012/37 resp. 1205 ...Nahorubyech (loc.), villa monii Ostrov...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Nahoruby, Vltavský kraj

1. svobodství: Kříž (= Kristián) z Nahorub, poddaný páně Votického, na místě Doroty, manželky své, drží dvůr ve vsi Nahorubech.
2. svobodství: Margeta z Nahorub, vdova po Václavovi Vacheltovi, i na místě Jana a Matěje synů svých drží dvůr ve vsi Nahorubech a nějakou dědinu od Voračického (jinde k tomu: Jana z Paběnic) koupenou.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Nahoruby, Vltavský kraj

2 svobodství - Kříž svobodník z Nahorub, Matěj Vacholt z Nahorub a Matěj (! patrně jeho bratr Jan) též z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Nahoruby, Vltavský kraj

Václav Sládek z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Nahoruby, Vltavský kraj

Jan Sládek z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Nahoruby, Vltavský kraj

Havel Sládků z Nahorub
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Nahoruby, Vltavský kraj

Havel Sládků ze vsi Nahorub platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Nahoruby, Vltavský kraj

Václav Sládek, Jiřík Zeman, Jan Jindra, Václav Břežinský.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

Svobodník Pavel Sládek jinak Cícha z Nahorub byl nájemníkem výsadní krčmy v Kotopekách (u Hořovic), kde se roku 1663 střetl s obviněním ze smilstva a cizoložství. Problematiku soudní příslušnosti svobodníků na tomto případu rozebírá ve svém článku Josef Vacek: Svobodníci a právo. Případ Pavla Sládka jinak Cíchy z roku 1663 a krajští hejtmané jako soudní instance.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Nahoruby, Berounský kraj

Jakub Karkl (dvůr č.p. 8, chalupa č.p. 7), Matěj Karkl (chalupa č.p. 11), Antonín Marešovský (chalupa č.p. 12), sirotci Jana Březiny (dvůr č.p. 14, chalupa č.p. 33, 34 a 38), Jan Hodík (chalupa č.p. 21 a 22),  Arnošt hrabě Pachta (dvůr - přidružen k velkostatku Tloskov).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!