Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Ouštice

Základní informace
Alternativní název:Oustí, Auštice
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Mlékovice (1,8 km), Radslavice (2,2 km), Chvojínek (2,4 km), Neštětice (asi zaniklé) (3,7 km), Přibyšice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Ouštice/Oustí, Vltavský kraj

1. svobodství: Václav Marsa z Oustí drží dvůr ve vsi Oustí, ½ míle od Netvořic.
2. svobodství: Matěj z Ouštic (jinde: Toušic) drží dvůr ve vsi Zámosticích (neznámá topografie, J. Vaniš ji situuje poblíž).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Ouštice, Vltavský kraj

2 svobodství - Matěj z Auštic syn Maršův, Václav Marsa v Oušticích dědiník
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Ouštice, Vltavský kraj

Ludmila Mausova (!) (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Ouštice, Vltavský kraj

2 svobodství - Lidmila Maršová v Outěšicích, Václav Marsa z Ouštic
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Václav Marsa z Oustí (1550) — Václav Marsa dědiník v Oušticích (1557) — Ludmila Mausová (1603).
  • Matěj z Ouštic (1550) — Matěj z Auštic, syn Maršův (1557).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Ouštice, Vltavský kraj

Václav Skydánek
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Ouštice, Berounský kraj

Jan Josef Klepsch (dvůr č.p. 10, židovská chalupa I.), František Tureček (chalupa č.p. 8), Jan Hrubeš (chalupa č.p. 9), Jiří Brožek (chalupa č.p. 6).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!