Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Skuhrov

Základní informace
Historické zařazení:Vltavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Veselíčko (0,8 km), Ředice (3,5 km), Vilasova Lhota (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Skuhrov, Vltavský kraj

Jan a Pavel bratří Tobolkové ve vsi Skuhrově i na místě bratří svých drží dvůr ve vsi Skuhrově, míli od Sedlčan.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Skuhrov, Vltavský kraj

Pavel Skuhrovský příjmím Tobolka z Skuhrova
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Skuhrov, Vltavský kraj

Bartoloměj Tobolka z (S)Kuhrova
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Skuhrov, Vltavský kraj

Bartoloměj Tobolka z Kuhrova
přejít na záznam v soupisu

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) je zde veden svobodník Kot.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Skuhrov, Vltavský kraj

Pavel Tobolka
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Skuhrov, Berounský kraj

Norbert Malíček (dvůr).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!