Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Týn (pod Houskou)

Základní informace
Alternativní název:Tejn
Historické zařazení:Boleslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:statek Bezděz

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1414 ...in Tynie cur. rust. ad Castrum Huska...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Jíra Erasymů ze vsi Tejna, míli od Bezděkova, oznámil, že drží dvůr poplužní s poplužim příslušným dědičný po předcích svých ve vsi Tejně, který sobě pokládá na 600 kop míš. Na to ukázal list na pergamenu s 4 visutými pečetěmi, jehož jest přepis do těchto register uložen, na němž jest znamení. Jíra Erasmus ze vsi Tejna dával berni od léta 1552 a po něm Dorota po Erasymovi s Tejna svobodníku až do léta 1595, což na hrad pražský k odvozování náleželo.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Martin Erazim z Tejna svobodník
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Šimon Travka z Tejna pod Houskou
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Magdaléna Travková v Tejně (pod Houskou)
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Šimon Travka (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Šimon Travka [Trejvka] ze vsi Tejna platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Týn (pod Houskou), Boleslavský kraj

Václav Luňák
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Týn (pod Houskou), Mladoboleslavský kraj

Vincent hrabě von Waldstein (dvůr).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!