Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Tatouňovice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kácova Lhota (3,6 km), Čeňovice (4,3 km), Mačovice (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší zmínka o Tatouňovicích se objevuje k roku 1391, kdy se uvádí Sbinco de Tatunovicz - tedy Zbyněk z Tatouňovic (DD13/201).

K roku 1550 jsou v DZV (DZV85/K2 a DZV9/E28) v Tatouňovicích vedeni dědiníci bratři Jan, Jiřík, Václav, Martin a Filip, přičemž Jan těmto svým bratrům prodává svůj dědický podíl v Tatouňovicích.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

Martin, Jíra, Václav a Filip bratři vlastní z Latovic (Tatouňovic?) drží dvůr koupený od Anny z Mnichovic. Kvat. trh. 1548: Anna z Vikovic (Mnichovic) bratřím vlastním z Letanovic (Tatouňovic?).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

Jiřík a Martin z Tatouňovic [Tlatanovic] dědiníci
přejít na záznam v soupisu

Roku 1571 mezi sebe dělí bratři Jiřík a Filip dvůr v Tatouňovicích (DZV17/J20). Oba díly skoupí roku 1595 Jakub Mudráček (DZV27/O7).

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Tatouňovice/Taťounovice, Kouřimský kraj

Matěj Mudrák [Midrák] z Taťounovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

2 svobodství - Matěj, Václav a Martin bratři v Hatimovicích (Tatouňovicích), Matěj Mudrák z Tatouňovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

Matěj Mudrák z Toutovic (!) platí berni z 1 dvora a 2 poddaných.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

Matěj Mudrák z Trutovic (!) platí berni z 1 svobodného dvora a 2 poddaných
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

1½ dvora a poddané drží Mudroch
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Tatouňovice/Tatounovice, Kouřimský kraj

Jan Mudroch
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Tatouňovice, Kouřimský kraj

Jan Mudroch (usedlost č.p. 2), Jakub Mudroch (usedlost č.p. 1 a 8), Václav Mudroch (dvůr č.p. 3, chalupa č.p. 10), sirotci Františka Mudrocha (usedlost č.p. 4), Jiří Havel (usedlost č.p. 7, chalupa č.p. 6), obecní chalupa (č.p. 5).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!