Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Vestec (u Zbizub)

Základní informace
Alternativní název:Vesec
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hroznice (0,6 km), Koblasko (1,7 km), Hrochovy Zderadiny (2,5 km), Zderadiny (2,7 km), Vranice (3,4 km), Žichovice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


(Pozn.: Vaniš píše Vestec jako jeden, třebaže druhý Vestec je sídelním místem rytířů Veseckých z Vesce.)

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Vestec (u Zbizub), Kouřimský kraj

Jan Pešman a jeho strýc Valentin drží dva dvory ve vsi Vesci a ve vsi Hroznicích. Kv. S. S. 1543: Valeš a Jan v Pešňově (?). Kvat. trh. 1543: Valentin a Jan Pešmané, dědinníci z Vesce.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Vestec (u Zbizub)/Vesec, Čáslavský kraj

Valentin a Jan strejcové vlastní a nedílní Pešmanové, dědiníci ve Vesci
přejít na záznam v soupisu

Od roku 1563 se zde píše Jiřík Pešman. Držitel téhož svobodství je později pan Karel Čejka a na Kácově.

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!