Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zderadiny

Základní informace
Alternativní název:Hořejší Zderadiny
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hrochovy Zderadiny (0,4 km), Koblasko (1,0 km), Vranice (2,5 km), Tlučeň (2,6 km), Vestec (u Zbizub) (2,7 km), Hroznice (3,1 km), Žichovice (3,1 km), Kouty (u Kácova) (3,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Zderadinách je z roku 1318 ...Dyepolt de Przibislawicz conqueritur super ... Pvss de Seradym...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zderadiny, Kouřimský kraj

1. svobodství: dvůr drží Jakub ze Zderadin v Hořejších Zderadinách. Kvat. trh. 1543: Mandalena ze Zderadin Jakubovi.
2. svobodství: Alžběta z Klobásic (Klobáska? - z Koblaska) dvůr ve vsi Zderadinách, ½ míle od Kácova. Kv. S. S. 1543: Anýzka a Alžběta sestry z Klobásic samy sobě.
3. svobodství: Jiřík ze Zderadin drží dvůr ve vsi Zderadinách Hořejších koupený od pana Adama Říčanského. Kvat. trh. 1547: Pan Adam Říčanský Jiříkovi ze Zderadin.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zderadiny/Hořejší Zderadiny, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jakub dědiník v Hořejších Zderadinách, Bartoň dědiník v Hořejších Zderadinách; navíc i p. Jan a Lidmila Cynádrovi z Aujezdce (uvedeni v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Zderadiny/Hořejší Zderadiny, Kouřimský kraj

4 svobodství - Jan Bartouň z Hořejších Zderadin, Jan Urbanův z Hořejších Zderadin, Jan Martin z Hořejších Zderadin, Adam Kraseňovský (neuvedena topografie)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zderadiny/Hořejší Zderadiny, Kouřimský kraj

5 svobodství - Jan Bartoňův z Hořejších Zderadin, Jakub Čeněk (Černík?) z Dolejších Zderadin, Adam Krasoňovský (z Horních Zderadin), Jan Marků z Hořejších Zderadin, Matěj Zich z Hořejších Zderadin
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zderadiny/Horní Zderadiny, Kouřimský kraj

2 dvory - Jan Bartoňů z Horních Zderadin platí berni z 1 dvora, Adam Krasiňovský (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Zderadiny/Hořejší Zderadiny, Kouřimský kraj

3 svobodství - Jakub Bartoňů z Hořejších Zderadin, Jakub Černík z Hořejších Zderadin, každý platí berni z 1 svobodného dvora, Adam Krašenovský z Hořejších Zděradin platí berni z ½ svobodného dvora, Jiří a Jan Markův (neuvedena topografie) platí berni z ½ svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Zderadiny, Kouřimský kraj

3 svobodství ve Zderadinách (beze jmen)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zderadiny, Kouřimský kraj

Společně s Hrochovými Zderadinami 7 dvorů - Václav Černík, Pavel Dekarovský, Jarolím Khaut, Jan Khaut, Pavel Hroch, Václav Bechynský, Jan Novotný.
Dále bez dvoru: Matěj Hroch - tesař.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zderadiny, Kouřimský kraj

Martin Bechyně (dvůr č.p. 10), Martin Bechyně (usedlost č.p. 9), Martin Bechyně (usedlost č.p. 8), Jan Vosátka (usedlost č.p. 1), František Vosátka (usedlost č.p. 3, židovská chalupa II.), František Černík (usedlost č.p. 4 a 5), Matěj Holub (usedlost č.p. 6), Josef Černík (usedlost č.p. 7), Karel Černík (dvůr č.p. 11, židovská chalupa I.), sirotci Františka Buriana (dvůr č.p. 12), Martin Blecha (chalupa č.p. 13), vévoda von Zweybrücken (pozemky a hostinec - přidruženy k velkostatku Kácov), obecní pastouška (č.p. 14).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!