Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Zderadiny

Základní informace
Alternativní název:Hořejší Zderadiny
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Hrochovy Zderadiny (0,4 km), Koblasko (1,0 km), Vranice (2,5 km), Vestec (u Zbizub) (2,7 km), Hroznice (3,1 km), Žichovice (3,1 km), Kouty (u Kácova) (3,5 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Zderadiny, Kouřimský kraj

1. svobodství: dvůr drží Jakub ze Zderadin v Hořejších Zderadinách. Kvat. trh. 1543: Mandalena ze Zderadin Jakubovi.
2. svobodství: Alžběta z Klobásic (Klobáska? - z Koblaska) dvůr ve vsi Zderadinách, ½ míle od Kácova. Kv. S. S. 1543: Anýzka a Alžběta sestry z Klobásic samy sobě.
3. svobodství: Jiřík ze Zderadin drží dvůr ve vsi Zderadinách Hořejších koupený od pana Adama Říčanského. Kvat. trh. 1547: Pan Adam Říčanský Jiříkovi ze Zderadin.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Zderadiny, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jakub dědiník v Hořejších Zderadinách, Bartoň dědiník v Hořejších Zderadinách; navíc i p. Jan a Lidmila Cynádrovi z Aujezdce (uvedeni v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Zderadiny, Kouřimský kraj

5 svobodství - Jan Bartoňův z Hořejších Zderadin, Jakub Čeněk (Černík?) z Dolejších Zderadin, Adam Krasoňovský (z Horních Zderadin), Jan Marků z Hořejších Zderadin, Matěj Zich z Hořejších Zderadin
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Zderadiny/Horní Zderadiny, Kouřimský kraj

2 dvory - Jan Bartoňů z Horních Zderadin platí berni z 1 dvora, Adam Krasiňovský (neuvedena topografie) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Jakub ze Zderadin (1550) — týž Jakub dědiník v Hořejších Zderadinách (1557) — Jan Martin z Hořejších Zderadin (1603) — Jakub Černík ze Soušic (1615) — opět Černík z Hořejších Zderadin (1620).
  • Alžběta z Klobásic (1550) — Adam Kraseňovský (1603) — Adam Krasiňovský (1615) — rovněž Adam Krašenovský z Hořejších Zděradin (1620).
  • Jiřík ze Zderadin (1550) — Bartoň dědiník v Hořejších Zderadinách (1557) — Jan Bartouň z Hořejších Zderadin (1603) — opět Jan Bartoňů z Hořejších Zderadin (1615) — Jakub Bartoňů z Hořejších Zderadin (1620).

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Zderadiny, Kouřimský kraj

3 svobodství ve Zderadinách (beze jmen)
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Zderadiny, Kouřimský kraj

Společně s Hrochovými Zderadinami 7 dvorů - Václav Černík, Pavel Dekarovský, Jarolím Khaut, Jan Khaut, Pavel Hroch, Václav Bechynský, Jan Novotný.
Dále bez dvoru: Matěj Hroch - tesař.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Zderadiny, Kouřimský kraj

Martin Bechyně (dvůr č.p. 10), Martin Bechyně (usedlost č.p. 9), Martin Bechyně (usedlost č.p. 8), Jan Vosátka (usedlost č.p. 1), František Vosátka (usedlost č.p. 3, židovská chalupa II.), František Černík (usedlost č.p. 4 a 5), Matěj Holub (usedlost č.p. 6), Josef Černík (usedlost č.p. 7), Karel Černík (dvůr č.p. 11, židovská chalupa I.), sirotci Františka Buriana (dvůr č.p. 12), Martin Blecha (chalupa č.p. 13), vévoda von Zweybrücken (pozemky a hostinec - přidruženy k velkostatku Kácov), obecní pastouška (č.p. 14).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!