Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hroznice

Základní informace
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Vestec (u Zbizub) (0,6 km), Koblasko (2,1 km), Hrochovy Zderadiny (2,9 km), Zderadiny (3,1 km), Vranice (3,9 km), Žichovice (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Hroznice, Kouřimský kraj

Jan Pešman a jeho strýc Valentin drží dvůr ve vsi Hroznicích (spolu se dvorem ve Vesci).
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Hroznice, Kouřimský kraj

Mikuláš Bechyně z Hroznic platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Hroznice, Kouřimský kraj

Mikuláš Bechyně ze vsi Hroznic platí berní z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Jan a Valentin Pešmanů (1550) — Mikuláš Bechyně z Hroznic (1615, 1620).

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Hroznice, Kouřimský kraj

Mikoláš Bechynský (samota).
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Hroznice, Kouřimský kraj

Matěj Filip (usedlost č.p. 5), Matěj Bouchal (usedlost č.p. 6), Tomáš Filip (usedlost č.p. 7).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!