Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Hrochovy Zderadiny

Základní informace
Alternativní název:Prostřední Zderadiny
Historické zařazení:Kouřimský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Zderadiny (0,4 km), Koblasko (0,8 km), Vranice (2,1 km), Vestec (u Zbizub) (2,5 km), Tlučeň (2,9 km), Hroznice (2,9 km), Žichovice (3,5 km), Kouty (u Kácova) (3,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o Zderadinách je z roku 1318 ...Dyepolt de Przibislawicz conqueritur super ... Pvss de Seradym...

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Hrochovy Zderadiny/Prostřední Zderadiny, Čáslavský kraj

Urban v Prostředních Zderadinách
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Hrochovy Zderadiny/Prostřední Zderadiny, Kouřimský kraj

Jan Urbanů z Prostředních Zderadin
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Hrochovy Zderadiny/Prostřední Zderadiny, Kouřimský kraj

Jan Urban z Prostředních Zderadin platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Hrochovy Zderadiny/Prostřední Zderadiny, Kouřimský kraj

Jan Urban z Prostředních Zderadin platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Hrochovy Zderadiny, Kouřimský kraj

1 dvůr ve Zderadinách drží Hroch
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Hrochovy Zderadiny, Kouřimský kraj

Společně se Zderadinami 7 dvorů - Václav Černík, Pavel Dekarovský, Jarolím Khaut, Jan Khaut, Pavel Hroch, Václav Bechynský, Jan Novotný.
Dále bez dvoru: Matěj Hroch - tesař.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Hrochovy Zderadiny, Kouřimský kraj

Sirotci Josefa Hrocha (dvůr č.p. 16, chalupa č.p. 15), Josef Hroch (usedlost č.p. 17), Josef Hroch (usedlost č.p. 18).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!